Komenda Powiatowa Policji w Staszowie

Staszów, ul. Armii Krajowej 10

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie kontroluje pracę komisariatów i posterunków policji na terenie powiatu. A sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

Komenda powiatowa działa samodzielnie w zakresie m.in:

  • przekształcania komórek w komendzie miejskiej

  • tworzenia podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Powiatowej Policji w Staszowie wymienić należy:

  • tworzenie wspólnie z lokalnym samorządem programów prewencyjnych dotyczących umożliwienia kontaktu mieszkańcom z policją,

  • identyfikacja osób

  • zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych

  • zabezpieczania śladów wypadków drogowych

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.